سنگ قبر سفید نانو ایرانی 364

تومان۱۱,۲۰۰,۰۰۰

سنگ مزار نانو سفید 180 در 60
کتیبه 90 در 60
ضخامت: 2 سانتی متری
دو دست قرنیز نانو 8 سانتی