سنگ مزار مرمر سبز 319

تومان۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر 180 در 60.
ضخامت 8 سانتی با ابزار گرد.

sange mazar | sange ghabr