سنگ مزار مرمر سبز 187

تومان۳۱,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز مرمر، کتیبه (بالاسری) و باکس کتیبه