مرمر سبز با دیزاین نانو سنگ قبر کد 410

تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز با دیزاین نانو
سنگ اصلی 4 سانت قطر و 180 در 60 طول و عرض دارد.
کتیبه 90 در 60 نانو، دو دست قرنیز 20 سانتی نانو متعلقات آن است.