سنگ قبر سبز مرمر 360

تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰

ابعاد سنگ: 180 در 60
ضخامت سنگ: 4 سانتی متر
همراه با کتیبه و باکس 10 سانتی برای ارتفاع