سنگ مزار مرمر کرم 260

تومان۵۸,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ: 8 سانتی متری
همراه با کلاف مرمر کرم 35 سانتی متری