سنگ مزار مرمر کرم 259

تومان۴۸,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ 8 سانتی متری
همراه یک دست قرنیز ارتفاع و یک دست شمش سنگ مرمر