سنگ مزار مرمر کرم 184

تومان۲۲,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 160 در 60 ابزار بیضی
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز ده سانتی و کتیبه (بالاسری)