سنگ مزار مرمر هویجی 214

تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر هویجی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری