سنگ مزار مرمر هویجی ممتاز 206

تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر هویجی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری