مرمر آبی آسمانی با کتیبه بیضی بغل کد 382

تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر آبی کم رنگ
ابعاد سنگ 180 در 60 با قطر 4 سانتی متری
یک دست قرنیز 20 سانتی مشکی برای ارتفاع
قرنیز 8 سانتی مشکی برای قاب دور
همراه با کتیبه مشکی طرح بیضی بغل