سنگ قبر مشکی کردستان 384

تومان۹,۳۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مشکی کردستان
ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ 3 سانتی متر
همراه با یک دست قرنیز مشکی 20 سانتی متری ارتفاع
یک دست قرنیز 8 سانتی مشکی برای قاب دور
کلاف سفید قروه 10 سانتی