سنگ مزار گرانیت مشکی 41

تومان۸,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی سیمین گل درشت در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با سه دست قرنیز مشکی 8 سانتی متری و گلدان