سنگ مزار گرانیت مشکی 39

تومان۱۸,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی سیمین در ابعاد 160 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز مشکی 8 سانتی، کتیبه (بالاسری) و باکس کتیبه