سنگ مزار گرانیت مشکی 37

تومان۴,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی کردستان در ابعا 150 در 50
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی مشکی