سنگ مزار گرانیت مشکی 34

تومان۶,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی گرانیت در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با دو دست قرنیز مشکی 8 سانتی