سنگ مزار گرانیت مشکی 30

تومان۶,۰۰۰,۰۰۰

سنگ مشکی کردستان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور مشکی 8 سانتی