سنگ مزار کریستال سفید 116

تومان۷,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید کریستال در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز 8 سانتی مشکی ساده