سنگ مزار هرات سفید 126

تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید هرات در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
با ابزار CNC