سنگ مزار مشکی کردستان 238

تومان۶,۰۵۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی مردستان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور مشکی 8 سانتی متری