سنگ مزار مشکی کردستان 221

تومان۶,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی کردستان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری