سنگ مزار مشکی نطنز 120

تومان۶,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی نطنز در ابعاد 180 در 50
ضخامت 2 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز مشکی 8 سانتی متری