سنگ مزار مشکی تویسرکان 241

تومان۱۰,۵۵۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با  دو دست قرنیز مشکی