سنگ مزار مشکی تویسرکان 236

تومان۱۲,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
دو دست قرنیز 8 سانتی متری و یک دست قرنیز 20 سانتی متری
کتیبه مشکی طرح دار