سنگ مزار مشکی برزیلی 111

تومان۲۶,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر برزیلی (فقط سنگ اصلی برزیلی است)
ابعاد 180 در 60 با قطر 3 سانتی متر
5دست قرنیز مشکی 8 سانتی (یک دست طرحدار)
کتیبه طرح دار (طرح قلب) باکس کتیبه ساده