سنگ مزار مرمر سفید 329

تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰

ابعاد سنگ 180 در 60، ضخامت 4 سانتی متری همراه با کتیبه مرمر و باکس کتیبه است.
از کلاف ده سانتی متری نیز بعنوان کرسی زیر سنگ قبر استفاده شده است.