سنگ مزار مرمر زیتونی 19

تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر زیتونی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ ک 8 سانتی متری