سنگ مزار سفید هرات 233

تومان۹,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری