سنگ مزار سفید هرات 195

تومان۱۹,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات درجه یک در ابعاد 180 در 60
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی سفید قروه و کتیبه (بالاسری)