سنگ مزار سفید قروه 255

تومان۸,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری