سنگ مزار سفید قروه 113

تومان۵,۲۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید قروه در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی متری از جنس سنگ