سنگ مزار سفید قروه 101

تومان۵,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سه تکه قروه هرکدام در ابعاد 50 در 50
ضخامت سنگ ها : 3/5 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز ارتفاع 8 سانتی و گلدان