سنگ مزار تویسرکان مشکی 89

تومان۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری