سنگ مزار تویسرکان مشکی 88

تومان۵,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با دو دست قاب دور مشکی 8 سانتی