سنگ مزار ازنا سفید 95

تومان۵,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار ازنا 180 در 60 طرح دور باغچه
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز