سنگ مزار ازنا سفید 94

تومان۹,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر ازنا 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی، کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه