سنگ مزار سفید قروه 92

تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه 150 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با 4 دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ، کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه