ترمیم نوشته:

نوشته های روی سنگ بعد از حکاکی و یا اجرای سندبلاست رنگ می‌شوند تا وضوح بالاتری پیدا کنند. این رنگ در اثر آفتاب و بارندگی کم رنگ می‌شود و زیبایی خود را پس از مدتی از دست می‌دهند.
اما می‌توان با استفاده از یک قلم مو و مقداری رنگ آن را به سادگی ترمیم کرد. چند نمونه از پروژه های ترمیم نوشته توسط عوامل سنگ بهشت را برای شما به صورت تصویری قرار می‌دهم تا تاثیر گذاری آن روی زیبایی مزار عزیز از دست رفته کاملا مشخص شود.

ترمیم نوشته سنگ مزار

ترمیم نوشته سنگ قبر