خطاطی

از گذشته ها مردم برای شناخت مزار عزیزانشان نشانی هایی می‌گذاشتند. این نشانی بعد ها به نوشته تبدیل شد که با روش های مختلفی به نسبت تکنولوژی روز انجام می‌شد.
امروزه تکنولوژی هایی مانند سندبلاست و واترجت و ‌‌CNC پدید آمده اند اما برخی هنوز کار دست را ترجیح می‌دهند و دوست دارند که خطاطی روی سنگ آنها انجام شود که در مجموعه بهشت از خطاطان برتر در این حوزه استفاده ‌می‌شود.
در این روش خطاط ابتدا طرحی را با ماژیک یا دیگر ابزار های نوشتن روی سنگ بصورت الگو روی سنگ می‌نویسد و بعد از آن که طرح ذهنی خود را روی سنگ پیاده کرد، با استفاده از ابزار سنگ انگشتی و سنگ مخصوص تراش سنگ روی آن طرح اولیه را حکاکی میکند. بعد از اتمام حکاکی درون نوشته رنگ زده شده و پس از گذشت زمان مورد نیاز برای رسیدن رنگ به خشکی نسبی، اطراف آن را پاک کرده و طرح مورد نظر، آماده است.

نمونه خطاطی روی سنگ قبر